Phân loại phế liệu inox<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3466e81d35a79'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12974' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (100)</span>

Phân loại phế liệu inox
5 (100)

Các nguyên tố kim loại hợp kim được thêm vào trong quá trình sản xuất thép làm tăng khả năng chống ăn mòn, độ cứng hoặc độ bền. Các kim loại được sử dụng phổ biến nhất làm nguyên tố...