Ống đúc chưa qua sử dụng, giá tốt<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-57f28fee56394'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9370' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ống đúc chưa qua sử dụng, giá tốt
0 (0)

10/08/2021
Ống đúc chưa qua sử dụng, giá tốt, sản phẩm có tuổi thọ lên đến 50 năm, được sử dụng trong xây dựng công trình, làm ống dẫn khí, hệ khí nén, áp lực cao, dẫn xăng dầu, gas,...