Giá niken phế liệu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e91d4b156b3d8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12312' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giá niken phế liệu
0 (0)

09/24/2023
Niken (còn gọi là kền), danh pháp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Nickel là một nguyên tố hóa học kim loại, ký hiệu là Ni và số thứ tự trong bảng tuần hoàn là 28. Niken là kim...