Nhôm là gì? Đặc điểm tính chất cơ bản của nhôm<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-03969025859b8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12335' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhôm là gì? Đặc điểm tính chất cơ bản của nhôm
0 (0)

10/15/2022
Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ ba (sau oxy và silic), và là kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Nhôm chiếm khoảng 17% khối lớp rắn của Trái Đất. Nhôm có điểm đáng chú ý...