Thu mua phế liệu xác nhà<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7dd38034d6b6c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12359' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thu mua phế liệu xác nhà
0 (0)

09/28/2022
Hải Đăng Thu mua phế liệu xác nhà giá cao Thu mua sắt vụn, phế liệu, xà gồ, mái tôn, nhôm, inox, đồng cửa sắt, mua xà bần… Chuyên đập phá, tháo dỡ nhà cấp 4, phá dỡ nhà xưởng, thu dọn xà...