Magie là gì? Những điều cần biết<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3647d2416cc43'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12311' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Magie là gì? Những điều cần biết
0 (0)

09/28/2022
Magnesi, tiếng Việt còn được đọc là Ma-giê (Latinh: Magnesium) là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Mg và số nguyên tử bằng 12. Magie, giống như nhôm, là cứng và nhẹ,...