Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam (Zip Postal Code) cập nhật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c93e55ab2a616'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11473' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam (Zip Postal Code) cập nhật
0 (0)

09/24/2023
Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo...