Lượng phế liệu inox tái chế<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-62349398627d7'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12977' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (200)</span>

Lượng phế liệu inox tái chế
5 (200)

“Bạn có biết rằng bất kỳ đồ vật bằng phế liệu inox nào cũng có hàm lượng tái chế xấp xỉ 60%” Năm 2007, khoảng 27 triệu tấn phế liệu inox được sản xuất, lấy khoảng 16 triệu tấn...