Thu mua phế liệu thiếc, bạc phế liệu, xi mạ bạc, xi mạ vàng giá cao<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3667ad4354863'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12314' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thu mua phế liệu thiếc, bạc phế liệu, xi mạ bạc, xi mạ vàng giá cao
0 (0)

10/06/2022
Phế liệu Phúc Lộc Tài nhận mua đa dạng các loại thiếc phế liệu, thiếc cục, vụn thiếc, bã thiếc, mãnh thiếc, linh kiện điện tử thiết, vật dụng kim loại mạ thiếc,… Dù là thiếc loại một hay thiếc...