Khẩu trang Wakamono có thể tiêu diệt 99% virut<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-82c389567fb99'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='6884' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khẩu trang Wakamono có thể tiêu diệt 99% virut
0 (0)

07/14/2021
Hiện nay, ở nước ta dịch bệnh covid 19 đang bùng phát đặc biệt là Tphcm mỗi ngày có gần 2,000 ca mắc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy cả thành phố đang thực hiện giãn cách...