Inox 430 – Stainless Steel 430<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-73d86e3666303'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12342' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Inox 430 – Stainless Steel 430
0 (0)

10/19/2022
Có nhiều loại inox khác nhau, trong đó 3 loại phổ biến và được sử dụng nhiều nhất là inox 304, inox 201 và inox 430. Đối với loại inox 304 có thành phần chứa 18% crom và 10%...