Inox 304 và Inox 304L<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a685f38695508'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12339' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Inox 304 và Inox 304L
0 (0)

10/17/2022
Mặc dù Inox 316 được xếp hạng cao hơn inox 304, tuy nhiên SUS 304 mới chính là loại thép không gỉ được sử dụng phổ biến nhất, bởi chúng có giá thành hợp lý, phù hợp và ứng...