TÍNH CHẤT THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NHÔM<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6a56e15bdaf54'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12258' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

TÍNH CHẤT THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NHÔM
0 (0)

09/24/2023
Nhôm là một kim loại được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Nó cũng là một trong những kim loại được tái chế phổ biến nhất trên toàn cầu – và vì một lý do chính...
Hợp kim nhôm và những điều cần biết<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f651e6552edb1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12308' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hợp kim nhôm và những điều cần biết
0 (0)

09/24/2023
Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ ba (sau oxy và silic), và là kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Nhôm chiếm khoảng 17% khối lớp rắn của Trái Đất. Kim loại nhôm hiếm phản ứng...