So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Nitơ và C02<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-78c66dad232ff'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5763' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

So sánh hệ thống chữa cháy từ 3 loại khí Novec 1230, Nitơ và C02
0 (0)

Khi khách hàng có nhu cầu lắp đặt một hệ thống chữa cháy cho các khu vực nhạy cảm cần được đảm bảo an toàn cho tài sản như phòng máy tính, phòng chứa thiết bị điện, bảo tàng, kho sách...
Hệ thống chữa cháy Novec 1230<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d5fab2678337d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5761' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hệ thống chữa cháy Novec 1230
0 (0)

Hệ thống chữa cháy Novec 1230 là hệ thống chữa cháy sử dụng loại Novec (1,1,1,2,2,4,5,5,5 – nonafluoro-4-trifluoromethyl-pentan-3-one), công thức hóa học CF3CF2C(O)CF(CF3)2 là một hợp chất của cacbon, flo và oxy. Novec khi đựng trong bình là dạng...
Nơi lắp đặt hệ thống chữa cháy FM-200<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7da83a26db89f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5760' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nơi lắp đặt hệ thống chữa cháy FM-200
0 (0)

Hệ thống chữa cháy FM-200 là loại hệ thống chữa cháy bằng khí sạch FM-200 hiện đang là dòng sản phẩm chữa cháy hàng đầu được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nơi lắp đặt hệ thống chữa...
Hệ thống chữa cháy Sprinkler của Hùng Phát<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c69e8dda2377f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5756' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hệ thống chữa cháy Sprinkler của Hùng Phát
0 (0)

Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler là sự kết hợp giữa các cấu trúc đường ống dẫn, hệ thống van tự động hoặc bằng tay, các đầu phun dạng vỡ theo nhiệt độ cho trước, hệ thống đo...
Các thành phần của hệ thống chữa cháy Nitơ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e3f89d62a7def'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5742' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Các thành phần của hệ thống chữa cháy Nitơ
0 (0)

Với việc chữa cháy bằng khí N2 và được thực hiện đúng nguyên tắc thì sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người, máy móc thiết bị, điện, điện tử trong phòng. Hệ thống...
Nơi lắp đặt hệ thống chữa cháy CO2 tốt nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7edf3329a6d05'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='5745' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nơi lắp đặt hệ thống chữa cháy CO2 tốt nhất
0 (0)

Hệ thống chữa cháy CO2 áp dụng để chữa cháy cho phòng chứa thiết bị điện, kho chứa chất lỏng dễ cháy, kho hóa chất,… Hệ thống chữa cháy CO2 hiện đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam...