Giá thu mua vỏ bia hiện nay là bao nhiêu?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-364c69d93da6d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4016' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giá thu mua vỏ bia hiện nay là bao nhiêu?
0 (0)

09/21/2022
Vỏ bia, chai bia là 2 dạng phế liệu khác nhau nhưng đều có giá trị. Vỏ bia 99% được làm từ nhôm cho nên có giá trị tái chế rất cao. Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hàng...