Giá rút hầm cầu nhanh chóng và mức giá rẻ 2019<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d61d145e607d3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='1646' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giá rút hầm cầu nhanh chóng và mức giá rẻ 2019
0 (0)

Tháo bồn cầu cũ, thay bồn cầu mới: 300.000đ đến 450.000 đ tuỳ loại kiểu bồn cầu, không bao gồm chỉnh họng thoát nước bồn cầu. Trường hợp bồn cầu bị nghẹt vật rắn: khăn vải, bàn chải, mũ...