Giá ống thép đúc, ống hàn, ống đúc mạ kẽm DN150, DN200, DN 250<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-19dbe64727125'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9455' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giá ống thép đúc, ống hàn, ống đúc mạ kẽm DN150, DN200, DN 250
0 (0)

Giá ống thép đúc, ống hàn, ống đúc mạ kẽm DN150, DN200, DN 250. Sản phẩm thép ống ra đời có độ cứng và bền điều nhờ vào những nguyên tố hóa học như: C, Si, Mn, P, S,...