Giá đồng phế liệu hôm nay, giá đồng đỏ, đồng thau phế liệu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e5fdac6d31e43'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12364' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giá đồng phế liệu hôm nay, giá đồng đỏ, đồng thau phế liệu
0 (0)

10/07/2022
Hải Đăng cơ sở thu mua phế liệu đồng giá cao, chúng tôi thường xuyên cập nhật giá đồng phế liệu hôm nay, giá đồng phế liệu mới nhất, giá đồng thau phế liệu hôm nay, giá thu mua...
Giá đồng phế liệu hôm nay<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-35ce43fd8a226'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12322' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giá đồng phế liệu hôm nay
0 (0)

10/05/2022
Giá đồng phế liệu hôm nay được phúc Lộc Tài cập nhật như sau: Giá Đồng cáp phế liệu 190.000 – 375.000 Vnđ/kg Giá Đồng đỏ phế liệu 250.000 – 390.000 Vnđ/kg Giá Đồng vàng phế liệu 98.000 –...