Cá koi khủng 200 triệu đồng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1c826836f39a6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12922' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cá koi khủng 200 triệu đồng
0 (0)

12/21/2021
Cá koi khủng 200 triệu đồng – Với chiều dài thân lên tới 0,81cm và những vảy ánh kim màu đồng đỏ, cá chép koi 5 tuổi nhập khẩu trực tiếp từ xứ sở mặt trời mọc có đã...