Xịt họng diệt virus Bio Spray (BDFerm Bio Spray)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f25e32a9b36e5'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='7321' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xịt họng diệt virus Bio Spray (BDFerm Bio Spray)
0 (0)

09/27/2021
Xịt họng Diệt Virus Bio Spray hay xịt họng BDFERM BIO – SPRAY là sản phẩm diệt virus Covid-19 nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam có khả năng bất...