Bảng lương công nhân bốc xếp<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b7d4853f1361d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11558' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảng lương công nhân bốc xếp
0 (0)

Bảng lương công nhân bốc xếp: Công ty Đại Nam chuyên nhận bốc xếp, vận chuyển hàng hóa các loại khác nhau tại các quận huyện trên địa bàn Tp.HCM. Bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu cần...