Bảng giá thu mua phế liệu hôm nay mới nhất tại TPHCM<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-36b2ec1c94e87'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10744' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Bảng giá thu mua phế liệu hôm nay mới nhất tại TPHCM
5 (1)

Bảng giá thu mua phế liệu hôm nay mới nhất tại TPHCM . Giá phế liệu năm 2022 có sự thay đổi đáng kể so với nhiều năm trước, do nhu cầu sử dụng sắt ngày càng  đa dạng. Giá đồng...