Bảng báo giá tấm inox 304, 201<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2b53f9e987560'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='7311' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảng báo giá tấm inox 304, 201
0 (0)

Bảng báo giá tấm inox 304, 201, được công ty Sáng Chinh Steel  nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản. Quy trình sản xuất tấm inox 304, 201 cần phải trải qua công đoạn cán nóng ở nhiệt độ...